Лекція №1 Фізіологічні зміни організму при вагітності. 4

Лекція №2 Фізіологія пологів. 9

Лекція №3 Аномалії родової діяльності. 15

Лекція №4 Гестоз вагітних. 20

Лекція №5 Кесарів розтин в сучасному акушерстві. 27

Лекція №8 Невиношування вагітності. 45

Лекція №9 Акушерские кровотечі під час вагітності та в пологах. 52

Лекція №10 Геморагічний шок, ДВС-синдром в акушерстві. 57

Лекція №11 Специфічні інфекції у вагітних. 64

Лекція №12 Післяпологовий період і його ускладнення. 71

Лекція №14 Запальні захворювання жіночих статевих органів. 84

Лекція №15 Невідкладні стани в гінекології. 92

Лекція №16 Безплідний шлюб. 98

Лекція№17 Доброякісні, фонові і передракові захворювання шийки та тіла матки. 105

Лекція №1 ФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ОРГАНИЗМА ПРИ ВАГІТНОСТІ

норма вагітності- це поняття характеризує адаптаційні зміни в організмі практично здорової жінки прі не ускладненому перебігу вагітності. Ступінь адаптаційних змін залежить від терміну вагітності.

гемодинамічні зміни під час вагітності обумовлені формуванням додаткового кровообігу в системі матка-плацента-плід та збільшенням маси циркулюючої крові, залежать від маси тіла жінки, маси плода, плаценти, збільшення швидкості метаболізму. Тому гемодинамічні зміни у вагітних включають:

- приріст обсягу крові,

- збільшення серцевого викиду,

- підвищення частоти серцевих скорочень,

- підвищення венозного тиску.

Підвищення об'єму циркулюючої крові необхідно для забезпечення

- підтримання мікроциркуляції в життєво важливих органах матері

(Серце, печінку, нирки, мозок) при вагітності і під час пологів,

- транспорт кисню через плаценту до плоду,

- пристосувальна реакція до крововтрати, що дозволяє втрачати до 30%

Зростання ОЦК відбувається одночасно з ростом маси плаценти, тобто зростає матково-плацентарний кроіообращеніе. Незважаючи на підвищення абсолютної кількості ОЦК, плазми і еритроцитів, швидко наростаюча диспропорція між обсягом плазми і формених елементів крові призводить до зниження в'язкості крові. Максимальне зниження в'язкості крові спостерігається в 20-28 тижнів, а до часу пологів повертається до норми. Зазначені зміни властивостей крові у вагітних називають

фізіологічної гіперволемічна аутогемоділюція.

При нормально протікає вагітності систолічний та діастолічний артеріальний тиск знижується але 2 триместрі на 5-15 мм рт. ст. максимальне зниження відбувається до 28 тижня, потім повертається до показників до вагітності. Якщо АТ при вагітності стає вище, ніж було до її настання, це є прічнаком ускладнень вагітності або реакцією на стрес (страх, тривога і ін.). Загальний периферичний опір судин знижується ча рахунок утворення маточного кола кровообігу, судинорозширювальний дії естрогену і прогестерону. Під час вагітності в нормі з'являється тахікардія, до кінця вагітності ЧСС зростає на 15-20 ударів в хв.

Зростаюча матка здавлює нижню порожнисту вену. До кінця вагітності матка важить близько 1 кг, плід разом з послідом навколоплідними водами близько 5-6 кг. При механічному тиску на нижню порожнисту вену в положенні жінки лежачи на спині зменшується приплив венозної крові до серця і знижується серцевий викид, падає артеріальний тиск. Цей стан може супроводжуватися непритомністю, так званий синдром нижньої порожнистої вени. Якщо зниження хвилинного обсягу компенсується підвищенням судинного опору, то АТ не змінюється.

Хвилинний обсяг серця знаходиться в прямій залежності від об'єму циркулюючої плазми, частоти серцевих скорочень, ударного обсягу і зростає до 26-32 тижня. Розвивається гіпердинамічний реакція кровообігу, необхідна для росту і розвитку плода. Зазначені зміни більш виражені при багатоплідній вагітності. З найбільшою інтенсивністю серце працює в пологах, коли при сутичках ударний обсяг збільшується на 30% і більше, ніж між переймами. Під час кожної потуги венозний повернення підвищується на 400-800 мл. З розвитком родової діяльності зростає споживання кисню, в паузі між переляком воно підвищується на 70-150%.

Через зростаючу матки, топографо-анатомічних змін підвищується внутрішньочеревний тиск, діафрагма піднімається з обмеженням її рухливості і зміщується вісь серця. «Лежачі серце» спостерігається у 30% вагітних. Виникає функціональний систолічний шум на верхівці, над легеневою артерією, що ускладнює діагностику вад. Може з'являтися посилення I тону на верхівці, розщеплення I тону, асинхронизм скорочень правого і лівого шлуночків. Змін II тону не відбувається. Реєстрація ЕКГ показала у вагітних зсув електричної осі серця вліво відповідно до анатомічної позицією. Зміни ST сегмента можуть зустрічатися без серцевої патології.

Таким чином, гемодинамічні зміни проявляються в наступному:

- підвищується об'єм циркулюючої плазми,

- диспропорція між обсягом циркулюючої плазми і еритроцитів